thiết kế website

Xu hướng phát triển Website

 

Thiết kế website trong xu thế mới

Các câu châm ngôn của Web 2,2 mà đi như là 'Web cho người dân và do dân' rõ ràng cho bạn một cái nhìn sâu sắc về nhân vật mới được thông qua bởi các website và sự xuất hiện của các dịch vụ cộng đồng. Trong kỷ nguyên mới công tác phát triển như vậy nhấn mạnh vào sự tham gia tăng của khán giả. Đây là đối tượng này, người dùng trên khắp thế giới rằng ổ đĩa web ngày hôm nay.

 

Trong cộng đồng phát triển công nghệ thiết kế website đã được tái phát triển chủ yếu để làm cho chúng thân thiện và tương tác. Trên mặt trước thiết kế kỹ thuật hai cũng như các lập trình khoa học có được sử dụng để giả mạo sản phẩm cuối cùng vì lợi ích của nhân dân tại lớn. Theo bây giờ nhiều người trong số các sản phẩm hoặc dịch vụ trực tuyến đang có sẵn như là miễn phí và mở các dịch vụ kết thúc.

 

Do đó phát triển cộng đồng web kết hợp tất cả những thay đổi cơ bản được yêu cầu để gở rối web từ giá trị thương mại. Các dịch vụ và các sản phẩm dưới nó có chủ yếu được thiết kế và phát triển để cho phép mọi người đến gần hơn và tận hưởng những lợi ích của công nghệ mới. Đó là giá trị nhắc đến vào thời điểm này mà nhiều tổ chức kinh doanh phát triển sản phẩm, cung cấp dịch vụ để có quan hệ tốt hơn với công chúng. Đôi khi nó có thể xảy ra rằng một dịch vụ cộng đồng miễn phí trong quá trình do thay đổi thời gian ưu đãi của mình và chịu một bản sắc thương mại.

Để mang lại mức tăng của sự tham gia và nhường đường cho các tương tác nhiều hơn, nhiều chương trình dịch vụ cộng đồng đã được ném mở cửa cho người dân. Hiện nay rất nhiều các dịch vụ một cộng đồng như Face book, Orkut, Hi5, vv, kết nối người dân và cộng đồng. Blog và diễn đàn có thêm như công cụ giúp tốt hơn và nền tảng cho việc tương tác với nhau. Sau đó có Wiki mà làm cho nguồn tài nguyên trực tuyến có sẵn quan trọng cho người dân nói chung.

                                                                                                                              thiết kế website  digisky