thiết kế website

Các gói web hosting

Các gói web hosting

 

Web hosting

Web hosting là một hình thức lưu trữ website trên một phần máy chủ ,thông qua hosting website có thể  truy cập qua world wide web ,Hosting được cung cấp bời các công ty Hosting provider.Web hosting được chia nhỏ từ server, mỗi server có thể chứa nhiều hosting.

 

Free web hosting

Free web hosting là một dịch vụ lưu trữ miễn phí, thường được hỗ trợ cho các website 2.0 vd:wordpress ,webbly ........,Khi đó tên miền của bạn sẽ dính liền với với tên miền chủ   vd:wordpress.com/digisky.vn   .

Reseller hosting

Là một dạng cao cấp hơn hosting ,người sử dụng có thể thao tác trên phần máy chủ được chia sẻ như phân vùng ổ cứng chia sẻ ram và có thể bán cho những người khác

Email hosting

Là dịch vụ mail đi kèm theo hosting sử dụng HDD của hosting làm nơi lưu trữ thông tin,Email hosting thể hiện tính chuyên nghiệp cao khi tên mail gắn liền với domain vd: info@digisky.vn

Video hosting

Video hosting là dịch vụ khách hàng có thể up lên hosting 1 file video lưu trữ trên máy chủ,người sủ dụng có thể xem trực tiếp trên hệ thống website thường được sử dụng trên các website  chia sẽ video như youtube,mp3.zin.vn ....

 

Flie hosting

File hosting là dịch vụ lưu trữ tập tin trực tuyến,Nơi mà các dữ liệu sữ được lưu trữ trên hosting cuãng như server và có thể xem cũng như sữ dụng bất cứ nơi đâu thông qua acount FTP.

Windows hosting

Windows hosting à một dịch vụ lưu trữ rất nhiều các trang web trên một máy chủ chạy hệ điều hành Windows Sever kết nối Internet. , Plesk. Các ứng dụng hỗ trở trên máy chủ Windows:

    - ASP 3.0/ASP.NET 1.1/2.x/3.x
    - PHP & MySQL for Windows Server
    - MS Access/MS SQL Server 2000/2005/2008
    - ASP Email, ASP Upload, ASP Jpg, JMail
    - POP3/SMTP/Webmail
    - FTP, HTTP File Manager
    - Microsoft FrontPage 2000 Server Extentions
    - CGI Scripting In Perl & C

Linux hosting

Linux hosting là một dịch vụ lưu trữ rất nhiều các trang web trên một máy chủ chạy hệ điều hành Linux kết nối Internet. Mỗi trang web có phân vùng riêng của mình thường sử dụng các phần mền chia hosting như Cpanel,

 

Vps hosting

Một máy chủ riêng ảo tiếng anh Virtual Private Server hay VPS  là  một phươn pháp chia sẽ server thành nhiều phân vùng khác nhau ,mỗi VPS  có thể cấu hình sữa chữa hệ tống riêng biệt như một server.

Dedicated server

Máy chủ Web hosting là bất kỳ sự kết hợp của các phần cứng hay phần mềm thiết kế để cung cấp các dịch vụ cho khách hàng hoặc dùng lưu trữ hay chia sẽ thônng tin. Ví vụ như máy chủ web hosting cung cấp không gian lưu trữ cho nhiều khách hàng khác nhau. Một số hệ điều hành phổ biến cho các máy chủ - chẳng hạn như kiểu Windows, FreeBSD, Solaris, và Linux - được bắt nguồn từ hoặc có tương tự như UNIX.